Akcja Każdy Zawodnik Pomaga Dziwiszów

  20 lipca 2018

Przedstawiamy Wam nowych bohaterów akcji Każdy Zawodnik Pomaga w Dziwiszowie.

Agata 1 rok,  i Michał Sala 12 lat
Agatka jest niepełnosprawna od urodzenia z powodu obniżonego napięcia mięśniowego, opóźnionego rozwoju psychoruchowego, epilepsji lekoopornej, zeza zbieżnego, ubytku przegrody między przedsionkowej ASDII. Agatka nie będzie siedzieć ani chodzić
Michał również jest niepełnosprawny od urodzenia z powodu upośledzenia umysłowego głębokiego, mózgowego porażenia dziecięcego, epilepsji lekoopornej, braku mowy czynnej. Chłopczyk nie siedzi i nie chodzi bez rokowań na poprawę.
Rodzinny dom rodzeństwa wymaga udoskonalenia, tak żeby opieka nad Michałem i Agatką była możliwie łatwa i wygodna. Dzieci rosną i stają się coraz bardziej wymagające. Rodzice chcą stworzyć dla nich mały świat, w którym nigdy nie będą czuły się gorsze.
Najpilniejszym wydatkiem jest zakup wózka i podnośnika, dzięki którym choć w niewielkim stopniu poprawi się komfort życia dzieci.
Zbiórka zweryfikowana przez Fundację Siepomaga: https://www.siepomaga.pl/agataimichal

Poprzez akcję „Każdy Zawodnik Pomaga” wspieramy osoby potrzebujące, które miały trochę mniej szczęścia w życiu. W tym celu 5 zł od każdego wpisowego zostaje przekazane na cele charytatywne. Osoba potrzebująca pochodzą z miejscowości w której odbywa się dany wyścig.

W Dziwiszowie jedziemy dla Agatki i Michała !!!