Zmiany w regulaminie 2020

  16 lipca 2020

Zmiany w XI Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2020

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną i związane z tym ograniczenia, staramy się przygotować nasze wyścigi w taki sposób, aby przy zachowaniu wszystkich nakazów sanitarnych mogło w nich wystartować jak najwięcej osób, przy jednoczesnym zachowaniu równej i sprawiedliwej rywalizacji sportowej. W związku z tym dokonaliśmy kilku zmian w dotychczasowej formule przeprowadzenia maratonów Grand Prix Kaczmarek Electric MTB.

 1. Zgłoszenie zawodnika do wyścigu będzie możliwe TYLKO za pomocą formularza on-line. Nie będziemy przyjmować zapisów oraz opłat na miejscu w biurze zawodów. Zapisy i opłaty zamykamy na 7 dni przed danym wyścigiem (o godz. 24:00 w niedzielę poprzedzającą wyścig).

 2. Wprowadzamy limit uczestników na każdy etap – będzie to 600 zawodników, 4 grupy liczące po 150 osób.

 3. Zapisy zamykamy po osiągnięciu limitu.

 4. Lista startowa zostanie opublikowana na 3 dni przed zawodami.

 5. Opłaty za wyścig:

 • 65 zł na 9 dni przed wyścigiem (piątek poprzedzający wyścig, do godz.16:00),

 • 70 zł na 7 dni przed wyścigiem (do niedzieli poprzedzającej wyścig, do godz. 24:00),

 • 35 zł osoby poniżej 16 lat (do niedzieli poprzedzającej wyścig, do godz. 24:00),

  Przy dokonaniu opłaty za 5 lub więcej startów gwarantujemy stałą cenę za jeden start w wysokości 60 zł lub 30 zł w przypadku młodzieży.

 • 20 zł– opłata za jednorazowe wydanie numeru startowego.

 1. Zmniejszamy dotychczasową ilość dystansów:

 MINI      20 – 30 km (osoby poniżej 15 roku życia mogą wystartować na dystansie mini, szczegóły w regulaminie),

MEGA    40 – 60 km (elita startuję na dystansie mega).

 1. PROGRAM ZAWODÓW

7:00 – 11:00    Wydawanie numerów i pakietów startowych

10:15   Otwarcie sektora startowego dla grupy startującej (po każdej grupie nastąpi dezynfekcja strefy startu)

10:30  START GRUPA I

10:45   START GRUPA II

11:00  START GRUPA III

11:15  START GRUPA IV  

14:00 Dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie MINI

15:00 Dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na dystansie MEGA

15:30 Zakończenie zawodów

 1. DODATKOWE KLASYFIKACJE

  • KLASYFIKACJA GÓRSKA DT SWISS

Rozgrywana będzie podczas wybranych edycji Grand Prix Kaczmarek Electric MTB o podwyższonym stopniu trudności – miejscowości: Trzebania, Żary, Chodzież.

 • KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA PRO

Do Klasyfikacji Drużynowej PRO zalicza się  najlepsze wyniki punktowe 4 zawodników za poszczególne edycje Kaczmarek Electric, które liczone są od zwycięzcy open danego dystansu z podziałem na płeć.

 • KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA

Do Klasyfikacji Drużynowej zalicza się najlepsze wyniki punktowe 4 zawodników z rożnych kategorii wiekowych (pod względem płci, wieku i dystansu) uzyskanych przez członków drużyny na danym etapie, z wykluczeniem kategorii ELITA.

 1. NAGRODY

  1. Każdy uczestnik przy odbiorze numeru startowego otrzyma pakiet startowy.

  2. Każdy uczestnik na mecie każdego etapu otrzyma pamiątkowy medal.

  3. Każdy zawodnik, który wystartuje we wszystkich 7 etapach cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2020, otrzyma pamiątkowy medal Finishera.

  4. Każdy zawodnik, który ukończy minimum 5 etapów lub więcej i będzie sklasyfikowany w klasyfikacji generalnej, podczas ostatniego etapu w Wolsztynie w biurze zawodów będzie mógł odebrać pamiątkową limitowaną koszulkę T-shirt.

  5. Po zawodach każdej edycji Kaczmarek Electric MTB odbędzie się dekoracja zwycięzców poszczególnych kategorii na danym dystansie.

  6. W kategorii Elita przewidujemy nagrody finansowe.

  7. Na dystansie Mega i Mini wewszystkich kategoriach wiekowych, sześciu pierwszych zawodników otrzyma medale oraz bony towarowe do realizacji na stronie internetowej velo.pl.

  8. Po zakończeniu ostatniej  edycji Kaczmarek Electric MTB odbędzie się dekoracja zwycięzców w Klasyfikacji Generalnej (indywidualnej oraz drużynowej).

 10. STREFA DZIECKA ORAZ WYŚCIGI DLA NAJMŁODSZYCH

Obecna sytuacja, o czym informujemy z bólem serca, zmusiła nas do rezygnacji z organizacji strefy dziecka oraz wyścigów dla najmłodszych.