KLASYFIKACJA GÓRSKA DT SWISS rozgrywana będzie podczas wybranych edycji Grand Prix Kaczmarek Electric MTB o podwyższonym stopniu trudności w miejscowościach:  Żary, Chodzież, Żerków, Zielona Góra.

  1. W klasyfikacji zostanie uwzględniony każdy zawodnik startujący ww. edycjach zawodów na dystansie Giga oraz Mega bez konieczności dokonywania dodatkowego zgłoszenia. W Klasyfikacji Górskiej nie punktują zawodnicy startujący w kategorii ELITA.
  2. Punkty w tej klasyfikacji będą liczone Open do pierwszego zawodnika amatora na danym dystansie
    z podziałem na płeć.
  3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni z pośród zawodników, którzy zdobędą najwyższą sumę punktów w 3 najlepszych wyścigach (nie mniej niż 3 i maksymalnie 3) zaliczanych do klasyfikacji.
  4. Dekoracja klasyfikacji górskiej DT SWISS przeprowadzona będzie podczas kończącego ją etapu w Zielonej Górze. Dekorowani będą zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3, osobno dla każdego dystansu z podziałem na płeć. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla miejsc od 1 do 3.
  5. Nagrodami w tej klasyfikacji będą komponenty i akcesoria DT Swiss ufundowane przez firmę DT4YOU – FHU MIKADO Import-Export, ul. Objezierska 3, 64-600 Oborniki.