Klasyfikacja generalna GP Kaczmarek Electric MTB 2016

  2 października 2016

Przedstawiamy klasyfikację generalna Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2016.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem do klasyfikacji generalnej wliczane są punkty zdobyte przez uczestnika na danym dystansie i w danej kategorii w 5 najlepszych edycjach. (Nie mniej niż 5 ukończonych edycjach i maksymalnie 5 najlepszych edycjach w przypadku zdobycia punktów w 6, 7 lub 8 startach.). W związku z powyższym zawodnicy posiadający mniej niż 5 startów nie są klasyfikowani.