Klasyfikacja generalna GP Kaczmarek Electric MTB 2017

  3 października 2017

Przedstawiamy klasyfikację generalna Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2017

Przypominamy, że zgodnie z regulaminem:

KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA GENERALNA będzie prowadzona od I edycji Kaczmarek Electric MTB. Do klasyfikacji generalnej Kaczmarek Electric MTB będą wliczane punkty zdobyte przez uczestnika na danym dystansie i w danej kategorii w 7 najlepszych edycjach. (Nie mniej niż 7 ukończonych edycjach i maksymalnie 7 najlepszych edycjach w przypadku zdobycia punktów w 8 lub więcej startach.) Zwycięzcami klasyfikacji generalnej w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną uczestnicy, którzy zdobędą najwyższą sumę punktów.

KLASYFIKACJA GÓRSKA DT SWISS rozgrywana będzie podczas wybranych edycji Grand Prix Kaczmarek Electric MTB o podwyższonym stopniu trudności w miejscowościach: Żerków, Żary, Zielona Góra oraz Dziwiszów.
a) W klasyfikacji zostanie uwzględniony każdy zawodnik startujący ww. edycjach zawodów na dystansie Giga oraz Mega bez konieczności dokonywania dodatkowego zgłoszenia.
b) Punkty w tej klasyfikacji będą liczone Open do pierwszego zawodnika na danym dystansie z podziałem na płeć.
c) Zwycięzcy zostaną wyłonieni z pośród zawodników, którzy zdobędą najwyższą sumę punktów w 3 najlepszych wyścigach (nie mniej niż 3 i maksymalnie 3) zaliczanych do klasyfikacji.
d) Dekoracja klasyfikacji górskiej DT SWISS przeprowadzona będzie podczas kończącego ją etapu w Dziwiszowie. Dekorowani będą zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 6, osobno dla każdego dystansu z podziałem na płeć. Nagrody rzeczowe przewidziane są dla miejsc od 1 do 3.
e) Nagrodami w tej klasyfikacji będą komponenty i akcesoria DT Swiss o łącznej wartości: 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) ufundowane przez firmę DT4YOU – FHU MIKADO Import-Export, ul. Objezierska 3, 64-600 Oborniki.

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA GENERALNA
a) W klasyfikacji drużynowej Kaczmarek Electric MTB mogą wziąć udział (formalne lub nieformalne) grupy uczestników reprezentujących klub sportowy, stowarzyszenie, firmę, miejscowość, grupę przyjaciół, itp., zgłoszone do zawodów przed startem danej edycji pod nazwą zaakceptowaną przez Organizatora. Drużyna powinna liczyć minimum 4 zawodników reprezentowanych przez kapitana, który jako jedyny decyduje o jej składzie i jest upoważniony do kontaktów z Organizatorem.
b) Niedopuszczalna jest zmiana przez zawodnika drużyny w trakcie trwania sezonu. Wyniki zawodnika, który dokona zmiany zespołu w trakcie trwania cyklu, nie będą uwzględniane do klasyfikacji drużynowej. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji składu osobowego zgłoszonej drużyny.
c) Klasyfikacja drużynowa jest klasyfikacją punktową prowadzoną wspólnie dla wszystkich dystansów (GIGA, MEGA, MINI, bez dystansu Młodzik) i kategorii wiekowych, bez podziału na płeć.
d) Punkty za poszczególne edycje Kaczmarek Electric liczone są od zwycięzcy open danego dystansu z podziałem na płeć.
e) Do klasyfikacji drużynowej sumowane są punkty zdobyte przez 4 najlepszych reprezentantów drużyny, którzy w danej edycji zawodów ukończyli wyścig. W klasyfikacji zostaną uwzględnione wyłącznie drużyny, które w danej edycji zawodów wystawiły co najmniej 4 zawodników.
f) Zwycięzcą klasyfikacji drużynowej generalnej zostanie drużyna, która zdobędzie największą ilość punktów w 7 najlepszych edycjach. (Nie mniej niż 7 ukończonych edycjach i maksymalnie 7 najlepszych edycjach w przypadku zdobycia punktów w 8 lub więcej startach.)
g) Aktualna klasyfikacja drużynowa będzie opublikowana po każdym etapie na stronie internetowej Grand Prix Kaczmarek Electric MTB. Dekoracja zwycięzców klasyfikacji drużynowej odbędzie się wyłącznie podczas dekoracji finałowej po ostatnim etapie w Wolsztynie.