Podczas etapu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Polkowicach zostaną rozegrane
amatorskie MISTRZOSTWA BRANŻY MIEDZIOWEJ W MARATONIE MTB 2024

REGULAMIN AMATORSKICH MISTRZOSTW BRANŻY MIEDZIOWEJ

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Bike & Run Promotion
Urząd Miasta Polkowice

2. TERMIN I MIEJSCE
– Wyścig odbędzie się w dniu 23 czerwca 2024 r. w ramach VI etapu cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Polkowicach.
– Start zawodów o godz. 11:00.
– Mistrzostwa Branży Miedziowej Mężczyzn zostaną rozegrane na dystansie MINI i MEGA.
– Mistrzostwa Branży Miedziowej Kobiet zostaną rozegrane na dystansie MINI.

3. UCZESTNICTWO
a) Kategoria dedykowana osobom związanym zawodowo z wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych, w szczególności rudy miedzi.
b) Aby zostać sklasyfikowanym w tej kategorii należy podczas zapisów przez internet zaznaczyć „BRANŻĘ MIEDZIOWĄ” i podać dane firmy, w której się pracuje (nazwę, miejscowość, adres, telefon stacjonarny, pełnioną funkcję lub stanowisko) albo zgłosić chęć udziału w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
c) W kategorii „BRANŻA MIEDZIOWA” mogą startować zarówno pracownicy spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jak również pracownicy innych firm związanych zawodowo z wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych, w szczególności rudy miedzi.
d) W kategorii „BRANŻA MIEDZIOWA” nie mogą startować osoby, które na co dzień nie są związane zawodowo z branżą miedziową i nie są pracownikami spółek Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., jak również nie są pracownikami innych firm związanych zawodowo
z wydobyciem i przetwórstwem surowców naturalnych, w szczególności rudy miedzi.
e) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez uczestnika danych
i wykluczenia z kategorii osób, które uzna za niespełniające założonych przez niego kryteriów oraz osób, które podały niekompletne informacje o firmie, w której pracują.

4. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
– Zgłoszenia do udziału w maratonie przyjmowane są na stronie Kaczmarek Electric MTB.
– Wysokość opłaty startowej podana jest w regulaminie organizatora.

5. KLASYFIKACJA
Zwycięża osoba, która pokona swój dystans w najkrótszym czasie.
Kobiety open MINI i mężczyźni open MEGA.

6. TRASA
Szczegółowy profil i mapy trasy zostaną opublikowane na stronie www.mtb.ke.pl .

7. NAGRODY
Zwycięzcy otrzymają statuetki oraz nagrody rzeczowe.

8. ZAKWATEROWANIE I OPŁATY
Koszty dojazdu, opłaty startowej, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy zawodów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin GP Kaczmarek Electric MTB 2024.