Podczas etapu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Wolsztynie zostaną rozegrane
amatorskie V MISTRZOSTWA POLSKI BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ W MARATONIE MTB 2023

REGULAMIN AMATORSKICH
MISTRZOSTW POLSKI BRANŻY ELEKTROTECHNICZNEJ

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Bike & Run Promotion

2. TERMIN I MIEJSCE
– Wyścig odbędzie się w dniu 1.10.2023 r. w ramach XI etapu cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Wolsztynie.
– Start zawodów o godz. 11:00.
– Mistrzostwa Polski Branży Elektrotechnicznej Mężczyzn zostaną rozegrane na dystansie MEGA.
– Mistrzostwa Polski Branży Elektrotechnicznej Kobiet zostaną rozegrane na dystansie MINI.

3. UCZESTNICTWO
W mistrzostwach mogą wziąć udział osoby związane zawodowo z branżą elektrotechniczną (patrz podpunkt „a”).
Żeby zostać sklasyfikowanym w tej kategorii należy podczas zapisów przez internet zaznaczyć „Branżę elektrotechniczną” i podać dane firmy, w której się pracuje (nazwę, miejscowość, adres, telefon stacjonarny, pełnioną funkcję lub stanowisko) lub zgłosić chęć udziału w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
a) W Mistrzostwach Polski Branży Elektrotechnicznej mogą startować pracownicy i właściciele firm bezpośrednio związanych z branżą elektrotechniczną: elektrycznych i elektroinstalatorskich, producentów elektrotechniki i automatyki przemysłowej, projektujących i wykonujących instalacje elektrotechniczne, dystrybutorów elektrotechniki, itp. oraz innych firm, w których pełnią funkcję, np. zaopatrzeniowca, handlowca, pracownika służb utrzymania ruchu (zajmującego się zakupem lub sprzedażą artykułów elektrotechnicznych oraz automatyki przemysłowej), itp.
b) W Mistrzostwach Polski Branży Elektrotechnicznej nie mogą startować osoby, które na co dzień nie są związane zawodowo z branżą elektrotechniczną a posiadają wykształcenie lub doświadczenie branżowe.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez uczestnika danych i wykluczenia z kategorii osób, które uzna za niespełniające założonych przez niego kryteriów oraz osób, które podały niekompletne informacje o firmie, w której pracują.

4. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
– Zgłoszenia do udziału w maratonie przyjmowane są na stronie Kaczmarek Electric MTB.
– Wysokość opłaty startowej podana jest w regulaminie organizatora.

5. KLASYFIKACJA
Zwycięża osoba, która pokona swój dystans w najkrótszym czasie.
Kobiety open MINI i mężczyźni open MEGA

6. TRASA
Szczegółowy profil i mapy trasy zostaną opublikowane na stronie www.mtb.ke.pl

7. NAGRODY
Zwycięzcy otrzymają koszulkę Mistrza Polski i statuetkę.

8. ZAKWATEROWANIE I OPŁATY
Koszty dojazdu, opłaty startowej, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy zawodów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin GP Kaczmarek Electric MTB 2023.