Podczas etapu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Wolsztynie zostaną rozegrane
amatorskie  MISTRZOSTWA POLSKI DYSTRYBUTORÓW ELEKTROTECHNIKI W MARATONIE MTB 2023

REGULAMIN MISTRZOSTW POLSKI
DYSTRYBUTORÓW ELEKTROTECHNIKI W MARATONIE MTB 2023

1. ORGANIZATOR
Stowarzyszenie Bike & Run Promotion

2. TERMIN I MIEJSCE
– Wyścig odbędzie się w dniu 1.10.2023 r. w ramach XII etapu cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB w Wolsztynie.
– Start zawodów o godz. 11:00.

3. UCZESTNICTWO
W mistrzostwach mogą wziąć udział osoby związane zawodowo z dystrybucją elektrotechniki (patrz podpunkt „a”).
Żeby zostać sklasyfikowanym w tej kategorii należy podczas zapisów przez internet zaznaczyć dodatkową klasyfikacja 2: „Mistrzostwa Polski Dystrybutorów Elektrotechniki (etap XII – Wolsztyn)” i podać dane firmy, w której się pracuje (nazwę, miejscowość, adres, telefon stacjonarny, pełnioną funkcję lub stanowisko) lub zgłosić chęć udziału w Biurze Zawodów w dniu imprezy.
a) W Mistrzostwach Polski Dystrybutorów Elektrotechniki mogą startować pracownicy i właściciele firm bezpośrednio związanych z dystrybucją elektrotechniki.
b) W Mistrzostwach Polski Dystrybutorów Elektrotechniki nie mogą startować osoby, które na co dzień nie są związane zawodowo z dystrybucją a posiadają wykształcenie lub doświadczenie branżowe.
c) Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji podanych przez uczestnika danych i wykluczenia z kategorii osób, które uzna za niespełniające założonych przez niego kryteriów oraz osób, które podały niekompletne informacje o firmie, w której pracują.

4. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
– Zgłoszenia do udziału w maratonie przyjmowane są na stronie Kaczmarek Electric MTB.
– Wysokość opłaty startowej podana jest w regulaminie organizatora.

5. KLASYFIKACJA
Zwycięzcą Mistrzostw Polski Dystrybutorów Elektrotechniki zostanie osoba, która uzyska najwięcej punktów wg. regulaminu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB.
Zwycięzcami klasyfikacji indywidualnej z podziałem na płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają wyznaczoną trasę maratonu. Klasyfikacja indywidualna jest klasyfikacją punktową. Punkty na poszczególnych edycjach Kaczmarek Electric przyznawane są w następujący sposób:
• Na dystansie GIGA: czas zwycięzcy w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 900
• Na dystansie MEGA: czas zwycięzcy w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 700.
• Na dystansie MINI: czas zwycięzcy w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500.
• Na dystansie MŁODZIK/ ŻAK: czas zwycięzcy w sekundach / (dzielony przez) czas uczestnika, dla którego liczone są punkty w sekundach x (razy) 500.

6. TRASA
Szczegółowy profil i mapy trasy zostaną opublikowane na stronie www.mtb.ke.pl

7. NAGRODY
Najlepsza kobieta i najlepszy mężczyzna otrzymają koszulkę Mistrza Polski oraz statuetkę.
Dekorowani będą zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 z podziałem na płeć.

8. ZAKWATEROWANIE I OPŁATY
Koszty dojazdu, opłaty startowej, noclegu i wyżywienia pokrywają uczestnicy zawodów.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W pozostałych kwestiach obowiązuje regulamin GP Kaczmarek Electric MTB 2023.