Na wszystkich 10 etapach we wszystkich kategoriach wiekowych
zapewniamy następujące nagrody: