Zasady udziału w zawodach osób niepełnoletnich

Zgodnie z punktem 5.4. Regulaminu w Grand Prix Kaczmarek Electric MTB mogą wziąć udział osoby niepełnoletnie:
a) w przedziale wieku 16-17 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w maratonach (według poniższego wzoru oświadczenia),
b) poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodzica lub opiekuna prawnego i jego / jej stałą obecnością na imprezie – posiadającej pisemne oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego, wyrażające zgodę na udział nieletniego dziecka w maratonach (według poniższego wzoru oświadczenia).

Na dystansie GIGA nie mogą startować osoby poniżej 19 roku życia, a na dystansie MEGA poniżej 17 roku życia. W przypadku nie zastosowania się do powyższej reguły zawodnik / zawodniczka zostanie zdyskwalifikowany i nieujęty w klasyfikacji danego etapu.

Przed startem uczestnik niepełnoletni zobowiązany jest do stawienia się w Biurze Zawodów w obecności rodzica / opiekuna prawnego, który pisemnie wyrazi zgodę na jego udział w zawodach. Rodzic / opiekun prawny musi posiadać przy sobie dowód osobisty.

W celu usprawnienia procedury sugerujemy stawienie się w Biurze Zawodów z wcześniej wydrukowanym i wypełnionym oświadczeniem.