Patronat honorowy nad VI etapem Grand Prix Kaczmarek Electric MTB  objął Jerzy Fabiś Burmistrz Kargowej.
Gmina Kargowa położona jest na południowo-wschodnich krańcach Wysoczyzny Lubuskiej w Kotlinie Kargowskiej. Miasto Kargowa zlokalizowane jest przy drodze krajowej E-32 w odległości 40 km od Zielonej Góry, 120 km od granicy niemieckiej. Obszar gminy zajmuje 12.847 ha, z tego na użytki rolne przypada 5.382 ha, natomiast na lasy i grunty leśne 6.257 ha. W gminie mieszka ponad 5 700 osób.

W gminie Kargowa znajdują się piękne jeziora, między którymi przebiega trasa naszego maratonu.
Jezioro Liny. Turystów, którzy pragną odpocząć zapraszamy nad Jezioro Liny, akwenie o wysokiej klasie czystości. Powierzchnia lustra wody wynosi 28,0 ha a maksymalna głębokość 10,8 m. Powstało na obszarze moreny dennej i należy do bardzo malowniczo położonych zbiorników wodnych. Jezioro jest systematycznie zarybiany, stąd też jest bardzo atrakcyjny dla wędkarzy. 
Jezioro Wojnowskie. Swoją powierzchnią rozciąga się na przestrzeni 241,78 ha. Właścicielem jeziora jest Marszałek Województwa Lubuskiego a zarządcą Lubuski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. W okresie letnim pełni funkcję wypoczynkową i rekreacyjną. W północnej części jeziora mają swoje siedliska i ostoje ptaki wodno – błotne. Aby zobaczyć te ciekawe gatunki ptaków zapraszamy nad jezioro wojnowskie.
Jezioro Zacisze. W lesie pod Chwalimiem znajdziemy malownicze małe jeziorko Zacisze, dziś zupełnie podporządkowane prawom natury.

Zabytki w gminie Kargowa:
Pałac w Kargowej – dawna rezydencja właścicieli miasta, rodziny Unrugów. Pochodzi z XVII w. W 1730 r. szambelan królewski Karol Unrug przekazał pałac królowi Augustowi Mocnemu w dożywocie z prawem przebudowy i rozbudowy. Po nagłej śmierci króla ogień strawił stary pałac. Po pożarze odbudowano pałac Unrugów, jednak bez architektonicznych dekoracji i wewnętrznego wystroju. Z osiemnastowiecznej zabudowy pozostała oficyna z ciekawym portalem, spichrz i stajnia. Obecnie obiekt jest własnością prywatną bez możliwości zwiedzania.
Ratusz – swój obecny kształt zawdzięcza rozbudowie w 1856 r. i późniejszym przeróbkom. We frontowej ścianie wmurowana jest tablica upamiętniająca wydarzenie, dzięki któremu Kargowa przeszła do historii Polski jako jedyne miasteczko zachodniej Rzeczypospolitej, w którym garnizon dowodzony prze kapitana Więckowskiego stawiał zbrojny opór postanowieniom II rozbioru Polski. A także tablica poświecona 200. rocznicy wykonania Mazurka Dąbrowskiego. Na ziemiach zachodnich w Kargowej po raz pierwszy odegrano późniejszy hymn narodowy na powitanie zwierzchnika Księstwa Warszawskiego i króla saskiego, wnuka Augusta III, księcia warszawskiego – Fryderyka Augusta dniu 13 listopada 1807 roku.
Kościół poewangelicki – obecnie pomocniczy św. Maksymiliana Kolbe, wzniesiony w latach 1801-1805 w miejscu starszej budowli z 1738 r. Prosty w założeniu i bryle posiada stylowe cechy późnego klasycyzmu.
Kościół Parafialny Św. Wojciecha – wybudowany w 1892 r., przebudowany w 1932 r., nawiązuje stylowo do romanizmu i gotyku.
Kościół w Smolnie Wielkim pochodzi z XVIII w. Styl neoromański.
Kościół w Karszynie– Kościół klasycystyczny, z barokowym wnętrzem, zbudowany w 1792 r.
Pałac w Wojnowie – wzniesiony w 1910 r. na miejscu starszego w formie neobarokowej. Ciekawostką jest fakt, że do 1945 r. był własnością obecnej królowej holenderskiej. Obecnie mieści się szpital rehabilitacyjno – leczniczy dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego.
Obelisk koło Starego Jaromierza – Upamiętnia mord hitlerowców dokonany 25 stycznia 1945 r. na 41 kobietach pochodzenia żydowskiego. Władze miasta wraz z młodzieżą corocznie w rocznicę tamtych tragicznych wydarzeń składają wiązanki kwiatów i zapalają znicze pod obeliskiem.