Gmina Sulechów położona jest w południowo – wschodniej części województwa lubuskiego, około 20 kilometrów na północny wschód od Zielonej Góry i około 80 km od granicy z Republiką Federalną Niemiec. Od północy graniczy z gminami: Skąpe, Świebodzin, Szczaniec, od zachodu z gminą Czerwieńsk, od południa z gminą Zielona Góra i od strony wschodniej z gminami: Babimost, Trzebiechów i Kargowa. Od południa naturalną granicą jest rzeka Odra. Gmina zajmuje powierzchnię 236 km². Administracyjnie w jej skład wchodzi 26 miejscowości, które tworzą 20 sołectw.

Bliskie sąsiedztwo Zielonej Góry, przebieg ważnych dróg o znaczeniu krajowym trasa szybkiego ruchu S3, bliskość węzła komunikacyjnego autostrady A2 w Jordanowie, żeglowna rzeka Odra oraz niewielka odległość od granicy z Republiką Federalną Niemiec są bez wątpienia dużymi atutami.

Obszar Gminy zamieszkuje ponad 26000 osób, z czego około 17000 to mieszkańcy miasta Sulechów, natomiast prawie 9000 osób zamieszkuje wsie. Użytki rolne zajmują prawie 49%, zaś obszary leśne stanowią blisko 39% powierzchni gminy. Lasy w większości to siedliska borowe, a dominującym gatunkiem jest sosna zwyczajna. Lasy liściaste występują głównie w dolinie Odry, gdzie tworzą tzw. lasy łęgowe, a kilkaset hektarów litych drzewostanów robiniowych (akacjowych), położonych w rejonie miejscowości Górzykowo i Nowy Świat, to jeden z największych kompleksów tego gatunku w naszym kraju. Pięknem ujmuje również teren wokół Rezerwatu Przyrody Radowice położony na silnie urzeźbionej krawędzi wysoczyzny polodowcowej na którym odbywają się coroczne rowerowe zawody MTB.

W mieście znajdują się liczne zabytki m. in. odbudowany zamek, dawny zbór kalwiński, kościół farny oraz brama krośnieńska. W miejscowości Klępsk znajduje się renesansowy drewniany kościół, który stanowi perłę architektury sakralnej na terenie gminy Sulechów, a od roku 2017 wpisany jest na  listę Pomników Historii.
Opracowała: Joanna Lange