Regulaminy i oświadczenia związane z uczestnictwem w Grand Prix: