1. SEKTORY STARTOWE
  • Podczas startu każdej edycji Kaczmarek Electric MTB obowiązuje rozstawienie zawodników w sektorach startowych. Obowiązuję limit 150 osób w danej grupie sektorowej.
  • GRUPA I
  • GRUPA II
  • GRUPA III
  • GRUPA IV
   • Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Grand Prix Kaczmarek Electric MTB na 3 dni przed startem oraz będzie dostępna w dniu zawodów do wglądu w Biurze Zawodów.
   • Start poszczególnych sektorów odbędzie się co 15 minut. Zawodnicy mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora). Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.
   • W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu 30 min. Nie dotyczy to zawodników z sektorów „0”.
   • Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor), może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.
   • Organizator przed każdym etapem zastrzega sobie prawo do wytypowania najlepszych zawodników uprawnionych do wejścia od przodu sektora na 5 minut przed startem. Zawodnicy będą wpuszczani do sektora według listy organizatora.
   • Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału w poprzednich edycjach.