SEKTORY STARTOWE

  • Podczas startu każdej edycji Kaczmarek Electric MTB obowiązuje rozstawienie zawodników w sektorach startowych.
  • Wydzielone zostanie 7 sektorów startowych. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sektorów startowych.
  • Sektor 0 – jest przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie GIGA.
  • Sektor 1 – jest przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie MEGA.
  • Sektory od 2 do 5 są przeznaczone dla zawodników z dystansu MINI.
  • Sektor 6 „Młodzik”– przeznaczony jest dla zawodników startujących na dystansie Młodzik.
  • O rozstawieniu zawodników w sektorach 2 do 4 decyduje klasyfikacja prowadzona przez Organizatora.

Sektor 5 jest ogólnodostępny dla dystansu MINI (wstęp bez ograniczeń).

 • Klasyfikacja sektorowa dla dystansu MINI będzie sporządzana po każdej edycji wg wzoru:

Czas przejazdu zwycięzcy dystansu* [w sekundach]

————————————————————————- x wsp. dystansu

Czas przejazdu danego zawodnika [w sekundach]

współczynnik dystansu :

 • dla dystansu MINI wsp. dystansu = 1

* do sporządzenia klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (Mini, Mega) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących na dystansie Giga.

 

 • Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się
  w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:
 • Sektor 0 – przeznaczony jest wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie GIGA.
 • Sektor 1 – przeznaczony jest wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie MEGA.
 • Sektor 2 od 1,000 do 0,901 pkt. dla zawodników startujących na dystansie MINI.
 • Sektor 3 – od 0,900 do 0,811 pkt. dla zawodników startujących na dystansie MINI.
 • Sektor 4 – od 0,810 do 0,721 pkt. dla zawodników startujących na dystansie MINI.
 • Sektor 5 – od 0,720 i mniej oraz zawodnicy nie posiadający punktów sektorowych
 • Sektor 6 – jest przeznaczony wyłącznie dla zawodników startujących na dystansie MŁODZIK
  • Podczas pierwszego startu w edycji Kaczmarek Electric MTB 2024 o rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje sektor uzyskany przez nich po ostatniej edycji Kaczmarek Electric MTB w 2023 roku. UWAGA! Sektor startowy na podstawie zeszłorocznej edycji zawodów zostanie automatycznie przydzielony wyłącznie zawodnikom, którzy dokonają rejestracji on-line nie później niż na 5 dni przed pierwszym wyścigiem. Zawodnicy którzy zarejestrują się później zostaną przypisani do sektora 5 dla dystansu MINI.
  • Od drugiej edycji uwzględniane będą wyłącznie wyniki osiągnięte przez zawodnika w poprzednich edycjach roku 2024. Przy czym pod uwagę będą brane 2 ostatnie edycje w których zawodnik uczestniczył.
  • Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Grand Prix Kaczmarek Electric MTB na 3 dni przed startem oraz będzie dostępna w dniu zawodów do wglądu w Biurze Zawodów.
  • Zawodnicy przydzieleni do sektora „0” oraz przydzieleni do sektora „1” lub „2” mają obowiązek startu z wyznaczonego sektora. W przypadku samowolnej zmiany sektora zostanie im naliczona kara dodatkowych 30 min. Zawodnik, który ma przydzielony sektor „2”  może wystartować z innego sektora pod warunkiem akceptacji tej zmiany przed startem przez Sędziego Głównego zawodów.
  • Zawodnicy, którzy nie później niż na 7 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora. Przy czym w pierwszej kolejności będą brane pod uwagę wyniki osiągnięte w cyklu Kaczmarek Electric MTB. Zgłoszenie z dokumentacją wyników proszę wysłać na adres mtb@ke.pl, wpisując w temacie „Sektor startowy”.

UWAGA! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikacje (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

 • Zawodnik, który w trakcie sezonu zmienia dystans ma obowiązek startu z sektora ogólnodostępnego Sektor 5 dla dystansu Mini lub należy zastosować się do pkt. 17.3 i 17.4.
 • Start poszczególnych sektorów odbędzie się kolejno, począwszy od sektora nr 0 w odstępach ok. 2 min. Zawodnicy mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora). Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.
 • W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu 30 min. Nie dotyczy to zawodników z sektorów „0”.
 • Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor), może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.
 • Organizator przed każdym etapem zastrzega sobie prawo do wytypowania najlepszych zawodników open z ostatniego etapu z dystansów Mini (10 osób), Mega (10 osób) i Giga (10 osób) uprawnionych do wejścia od przodu sektora na 10 minut przed startem. Zawodnicy będą wpuszczani do sektora według listy organizatora.
 • Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału w poprzednich edycjach.