Zobacz też listę zgłoszeń potwierdzonych poprzez dokonanie opłaty startowej za dany etap: