Trasy wyścigu na dystansie MINI

Dystans: 23 km
Bufet znajduje się na 14 km

Trasy wyścigu na dystansie MEGA

Dystans: 47 km
Bufet znajduje się na 14, 35 i 42 km

Trasy wyścigu na dystansie GIGA

Dystans: 61 km
Bufet znajduje się na 14, 35, 49 i 56 km

Trasa dystansu Giga pokrywa się z trasą Mega z tą różnicą, że jadący Giga na _ km wjeżdżają ponownie na pętlę trasy, pokonując 2 rundę. (Patrz na mapę dystansu Mega.)