TRASA WYŚCIGU

Dystans MINI – ok. 26 km
Przewyższenia ok. 300 m
Bufet znajduje się na 10 km
Rozjazdy z dystansami MEGA/GIGA znajdują się na 16 km i 23 km

Dystans MEGA – ok. 38 km
Przewyższenia ok. 520 m
Rozjazd z dystansem MINI znajduje się na 16 km
Rozjazd z dystansem GIGA znajduje się na 35 km
Bufety znajdują się na: 10 km i 19 km

Dystans GIGA – ok. 68 km (2 rundy)
Przewyższenia ok. 1050 m
Rozjazd z dystansem MINI znajduje się na 16 km
Wjazd na II rundę GIGA znajduję się na 35 km
Bufety znajdują się na: 10 km, 19 km, 42 km i 51 km

Dystans MŁODZIK – ok. 8,5 km