Trasy wyścigu na dystansie MINI

Dystans: 26 km
Bufet ok 16 km
Rozjazd do mety znajduje się na 22 km
Przewyższenia ok 300 m

Trasy wyścigu na dystansie MEGA

Dystans: ok. 50 km
Bufety: 16 km, 33 km
Przewyższenia ok 620 m
Rozjazd do mety znajduje się na 45 km

Trasy wyścigu na dystansie GIGA

Dystans: 73 km
Bufety: 16 km, 33 km, 55 km

Przewyższenia ok 1100 m
Trasa dystansu Giga pokrywa się z trasą Mega z tą różnicą, że jadący Giga na 45 km wjeżdżają ponownie na pętlę trasy, pokonując 2 rundę. (Patrz na mapę dystansu Mega.)