ZE WZGLĘDU NA DŁUGI, ALE BARDZO SZYBKI, PRZEBIEGAJĄCY PRZEZ POLNE DROGI DOJAZD DO RUNDY W LESIE, DYSTANS MINI WYJĄTKOWO ZOSTAŁ WYDŁUŻONY DO 31 KM

Dystans MINI – ok. 31 km

Przewyższenia: 260 m
Bufet znajduje się na ok. 14 km
Rozjazd z dystansami Mega i Giga znajduje się na ok. 16,5 km

Dystans MEGA – ok. 49 km

Przewyższenia: 560 m
Bufet znajduje się na ok. 14 km i 27 km
Rozjazd znajduje się na ok. 16,5 km / 37,3 km
PREMIA LOTNA SUPERIOR ok 24 km

 

Dystans GIGA – ok. 74,5 km
Zawodnicy dwukrotne pokonują rundę w lesie,
patrz na mapę dystansu MEGA

Przewyższenia: OK 1000 m
Bufet znajduje się na ok. 14 km, 27 km, 39 km, 52 km
Rozjazd znajduje się na ok. 16,5 km
Wjazd na II rundę GIGA ok 37,3 km
PREMIA LOTNA SUPERIOR znajduje się ok 24 km

Dystans MŁODZIK – ok. 7,2 km
(6 rund po 1200 m).