TRASA WYŚCIGU

Dystans MINI – ok. 21,7 km (1 runda)
Przewyższenia ok. 370 m
Bufet ok. 15 km
Rozjazd (z dystansami Mega/Giga) znajduje się ok. 19 km
Rozjazd (zjazd do mety dla dystansu MINI) znajduje się ok. 21,5 km

Dystans MEGA – ok. 39 km (2 rundy)
Przewyższenia ok. 750 m
Bufet znajduje się na ok. 15 km, 22 km, i 32 km
Rozjazd (z dystansem Mini) znajduje się ok. 19 km
Rozjazd (wjazd na kolejną rundę) znajduje się ok. 21,5 km

Dystans GIGA – ok. 57 km (3 rundy)
Przewyższenia ok. 1100 m
Bufety znajdują się na ok. 15 km, 22 km, 32 km, 39 km, i 49 km
Rozjazd (z dystansem Mini) znajduje się ok. 19 km
Rozjazd (wjazd na kolejną rundę) znajduje się ok. 21,5 km

Uwaga! Ślad trasy zamieszczony na portalach GPSies.com i AllTrails.com, na odcinku pomiędzy 19-20 km poprowadzony jest wariantem przewidzianym dla dystansów Mega / Giga. Dystans Mini poprowadzony będzie równoległą – łatwiejszą technicznie drogą, która nie jest tam zaznaczona.

Dystans MŁODZIK – ok. 7,2 km