Trasy wyścigu na dystansie MINI

Dystans: 27 km
Bufet znajduje się na 12 km
Rozjazd znajduje się na 12,5 km
Przewyższenia ok 200 m

Trasy wyścigu na dystansie MEGA

Dystans: ok 50 km
Bufet znajduje się na ok. 12 km, 27 km i 40 km
Przewyższenia 600 m

Trasy wyścigu na dystansie GIGA

Dystans: ok 80 km
Bufet znajduje się na 12 km, 27 km, 40 km, 52 km, 67 km
Przewyższenia ok 1100 m

Trasa dystansu Giga pokrywa się z trasą Mega z tą różnicą, że jadący Giga na 40 km wjeżdżają ponownie na pętlę trasy, pokonując 2 rundę. (Patrz na mapę dystansu Mega.)

Trasy wyścigu na dystansie MŁODZIK

Dystans: ok. 6 km
Bufet znajduje się na mecie
Rozjazd znajduje się na 4,5km