Dystans MINI – ok. 34 km
Przewyższenia: 250 m
Bufet: ok 16 km
Rozjazd z dystansami Mega i Giga znajduje się na ok. 17  km

Dystans MEGA – ok. 50 km
Przewyższenia: 500 m
Bufety: ok 16 km, 31 km
Rozjazd znajduje się na ok. 17 km / 40 km

Dystans GIGA – ok. 80 km
Zawodnicy dwukrotne pokonują rundę w lesie,
patrz na mapę dystansu MEGA
Przewyższenia: OK 1000 m
Bufety: ok 16 km, 31 km, 46 km, 62 km
Rozjazd znajduje się na ok. 17 km
Wjazd na II rundę GIGA ok 40 km

Dystans MŁODZIK – ok. 7,2 km
(6 rund po 1200 m).