Wirtualne ściganie na trasach Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2020!

Zapewne spragnieni jesteście ścigania na trasach MTB, a wasza motywacja do treningów coraz bardziej spada.
Niestety każdy z nas wie, że szybko nie wrócimy do tradycyjnego ścigania.

Dlatego chcemy zaprosić Was do wirtualnej rywalizacji. W kilku miejscowościach gdzie miały odbyć się nasze wyścigi przygotujemy kilkukilometrowe odcinki specjalne z zaznaczonym segmentem na STRAVIE. Trasa w miarę możliwości zostanie oznakowana naszymi niebieskimi taśmami a na drzewach zaznaczymy tabliczkami początek i koniec segmentu.

Pierwszy pilotażowy etap wystartuje w Sulechowie w dniach 18-31 maja.

Drugi etap odbędzie się w dniach 26.06 – 10.07 w Bolesławcu.

 

Każdego dnia rywalizacji będziemy przedstawiać na Facebooku lidera wśród kobiet i mężczyzn.

Na koniec ogłosimy zwycięzców. Przewidujemy nagrody dla najlepszych 6 kobiet i 6 mężczyzn.

Regulamin wirtualnej rywalizacji Kaczmarek Electric MTB Koronawirus

 1. Celem wyścigu jest wyłonienie najszybszej kolarki i najszybszego kolarza, którzy w najkrótszym czasie pokonają oznaczony segment w Kaczmarek Electric MTB. Link do trasy / segmentu danego etapu będzie znajdować się na stronie www.mtb.ke.pl.
 2. Terminy rywalizacji poszczególnych etapów będą systematycznie umieszczane na stronie www.mtb.ke.pl.
 3. Udział w rywalizacje jest bezpłatny. w rywalizacji może wziąć udział każdy kto indywidualnie stawi się na starcie Kaczmarek Electric MTB – Koronawirus 2020 i zarejestruje swój przejazd za pomocą aplikacji www.strava.com.
 4. Zasady rozgrywania zawodów:
  – Zawodnicy będą startować INDYWIDUALNIE z zachowaniem dystansowania zgodnego z aktualnymi ograniczeniami wynikającymi ze stanu epidemicznego COVID 19.
  – Zawodnicy będą pokonywać trasy wirtualnie wyznaczone przez organizatora, a ślady tras w formacie GPX będzie można pobrać na stronie www.mtb.ke.pl. Trasę należy pokonywać zgodnie ze śladem dostępnym na stronie.
  – W miarę możliwości cały segment będzie oznaczony niebieskimi taśmami. Orientacyjny początek i koniec segmentu zostanie oznaczony tabliczkami.
  – Przejazd zawodnika MUSI być w całości zarejestrowany na indywidualnym profilu w aplikacji STRAVA.
  – Zawodnik może startować na trasie nieograniczoną ilość razy – do klasyfikacji będzie brany najlepszy wynik!
 5. Przewidujemy nagrody rzeczowe dla 6 najszybszych kobiet i 6 najszybszych mężczyzn wg. rankingu w segmencie Strava.
 6. W rywalizacji nie mogą brać udział osoby, które do przejazdu po wyznaczonym segmencie wykorzystują rowery wspomagane elektrycznie lub inne dodatkowo napędzane jednoślady.
 7. Każdego dnia rywalizacji będziemy publikować na naszym Facebooku liderów rywalizacji.
 8. Dodatkowe zasady rozgrywania zawodów – odwołujemy się do Waszej uczciwości, gdyż poniższe elementy nie są do zweryfikowania przez organizatora:
  – Każdy startujący w zawodach uczestniczy w nich na własną odpowiedzialność i ma świadomość, że udział w rywalizacji wiąże się ze wzmożonym wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą ryzyko i zagrożenie wypadkiem.
  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i straty o charakterze zdrowotnym i majątkowym.
  – Zawodnik musi zachować szczególną uwagę i ostrożność w miejscach niebezpiecznych, tj. zjazdy, single, korzenie, ostre zakręty, etc.
  – W przypadku wystąpienia na trasie wypadku, kolizji lub niedyspozycji zawodnika należy skontaktować się z numerem 112.
  – Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Należy stosować się do przepisów przeciwpożarowych stosowanych w Lasach Państwowych. Zabrania się używania ognia na terenach leśnych.
 9. Ruch pieszy i ruch samochodowy:
  – Wyścig będzie odbywać się przy nieograniczonym ruchu pieszych (spacerowicze, etc.) i rowerowym.
  – Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wejścia pieszego z lasu lub bocznych ścieżek.
  – Zawodnicy muszą BEZWZGLĘDNIE przestrzegać przepisów ruchu drogowego i zachować OSTROŻNOŚĆ przy przejazdach przez drogi i szosy asfaltowe oraz mieć na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg leśnych, szutrowych czy posesji.
  – Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie i w trakcie dojazdu na trasę..
 10. Każdy startujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podanych w aplikacji Strava oraz wykorzystania wizerunku przez organizatorów w celu promocji i upowszechniania sportu oraz kultury fizycznej, w tym publikacji wyników, zdjęć i sprawozdań z zawodów w prasie, na stronach internetowych.

Organizator:
Stowarzyszenie Bike & Run Promotion

Sponsor: