Informujemy, że wszystkie wyścigi odbywające się w ramach cyklu Grand Prix Kaczmarek Electric MTB 2022 zostały wpisane do  Kalendarza Imprez PZKol 2022 i spełnią warunki umożliwiające start w nich zawodników posiadających licencję kolarską w kategorii elita.
Kategoria ELITA – jest kategorią dla zawodowców i amatorów czujących się na siłach podjąć z nimi rywalizację. W kategorii tej nie ma podziału na wiek. Uczestnicy tej kategorii nie będą jednocześnie klasyfikowani w innych kategoriach wiekowych (K2-K4, M2-M6). W kategorii tej przewidziane są nagrody pieniężne. Wszyscy zawodnicy startujący w kategorii ELITA podlegają przepisom i regulaminowi PZKol. Wszyscy zawodnicy ścigający się w kategorii ELITA mają obowiązek startu z „0” sektora startowego. Zawodnicy zgłoszeni do kategorii ELITA startują wyłącznie na dystansie GIGA i nie będą klasyfikowani w przypadku zmiany dystansu na krótszy.

Zawodnicy posiadający licencje kolarską w kategorii Elita mają obowiązek startować wyłącznie w „Kategorii ELITA”. W przypadku nie zastosowania się do tego przepisu zawodnik zostaje zdyskwalifikowany.

W kategoriach ELITA dla zawodników i zawodniczek przewidziane są nagrody pieniężne odpowiednie dla zajętego miejsca:

ELITA Mężczyzn/ Elita Kobiet
W przypadku gdy na danej edycji zawodów w kategorii ELITA wystartuje 6 lub więcej zawodników/ zawodniczek wysokość nagród w poszczególnej kategorii wynosi:

 • 1000 zł * za zajęcie 1 miejsca
 • 700 zł za zajęcie 2 miejsca
 • 500 zł za zajęcie 3 miejsca
 • 300 zł za zajęcie 4 miejsca
 • 200 zł za zajęcie 5 miejsca
 • 100 zł za zajęcie 6 miejsca

  W przypadku gdy na danej edycji zawodów w kategorii ELITA wystartuje mniej niż 6 zawodników/ zawodniczek wysokość nagród wynosi:
 • 700 zł za zajęcie 1 miejsca
 • 500 zł za zajęcie 2 miejsca
 • 300 zł za zajęcie 3 miejsca

  * Podana kwota jest wartością netto („na rękę”). Podatek od nagrody zostanie odprowadzony przez sponsora. Wartość nagród nieprzekraczających kwoty 760 zł objęta jest zwolnieniem od podatku dochodowego od osób fizycznych.